През пролетния и летния сезон се организират еднодневни или няколко дневни изнесени учебни занятия – “Зелени училища”, за учениците от община Сливо поле и общини от цялата страна с цел запознаване с растителните и животински видове на територията на защитена местност “Калимок – Бръшлен”.